Rannarootslaste toidupärimus

Rootsi keeles ilmunud “Köki ja Kokka Ramat” (esmakordselt avaldatud 1755) pani aluse eestikeelsele kokandusalasele terminloogiale. Rannarootsi asualade toidupärimust on kirjeldanud erinevad pärimuse kirjeldajad sh Carl Russwurm 1855 ilmunud teoses “Eibofolke ehk rootslased Eestimaa randadel ja Ruhnus”, mis eesti keeles on ilmunud aastal 2015.

Pulmade ja tähtpäevade kombed

Kombestik erinevatel rannarootsi asualadel oli erinev nii nagu nende paikade asustuslugu. Vanad traditsioonid hoiti au sees ja muutusid vähe aastasadade jooksul. Küllap oleks sõjajärgne maailm toonud muutusi ka selle rahvakillu kombestikku, kuid veel enne Teist maailmasõda olid toidutraditsioonid rannarootslastest põhirahvastikuga asualadel säilinud arhailistena. Osadel saartel ja segaasustusega mandriosas oli toidulaud juba pisut muutunud.

Vanade kommete au sees hoidmine
Viited: