Rannarootsi kultuuriruumi koostöö

Kultuurruumi strateegilised eesmärgid

Rannarootsi kultuuriruumil on strateegilised eesmärgid, mis esmalt kinnitati 2021 ja seejärel on pidevas uuenemises. Rannarootsi kultuuriruumi strateegiast lähemalt siit.

Rannarootsi kultuuriruum hõlmab endas ajaloolisi asualasid, kus on alles kogukonna tugi ja huvi hoida ja arendada rannarootslaste kultuuripärandit, mis moodustab suure osa nende piirkondade aja- ja asustusloost.

Rannarootsi muusem ja strateegilised eesmärgid

Rannarootsi Muuseumi strateegias on alati olulisel kohal teadustööalane koostöö Eesti, Rootsi ja muu maailma ülikoolidega. Teadusliku poole arendamise suureks eelduseks on muuseumi raamatukogu, mis on arvatavasti parim vastavasisuline kogu Eestis. Hea koostöö ülikoolidega peaks tagama pidevalt uurimistöid eestirootslaste eluolu ja ajaloo kohta.

Eesmärgiks on olla improviseeritud kultuurikeskus, mis suudab pakkuda erinevaid võimalusi erinevatele külastajatele – näituste vaatamisest paadisõiduni ja konverentsipidamiseni välja.