Rannarootslaste rahvariided

Juta Holst raamatus “Kustsvenskarnas dräktskick i Estland” kirjutab, et etnoloog Gustav Ränki arvamuse kohaselt on eksitav otsida sugulust  rannarootslaste ja riigirootslaste rahvarõivaste vahel. Ta juhib tähelepanu, et ainult üksikuid rõivaid on tuletatud keskajast, kui rannarootslaste sisseränne Eestisse algas. Üks selline näide on nt Ruhnu vamsa, mis oli ülerõivaks töötamisel ja hülhepüügil. Seesama puudutab peakatteid nagu (h)att ja karbus Hiiumaal koos silindriga tiooluvan ehk tupplua Noarootsis ja Vormsil.

Naiste ja meeste rahvarõivastest lähemalt saad veebist lugeda siit.

Trükiseid rahvarõivastest leidub raamatukogudes ja müügil muuseumites ning mujal (vt lisaks menüüs “Tooted”).

Kindlasti on huvilisel võimalik koguda teavet nii Eesti muuseumitest kui ka Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidust.