Rannarootslaste tantsupärimus

Muusikapärimuse kõrval on tantsupärimus teine valdkond, mis on väga hästi kirjeldatud ja säilinud ning eestirootslaste laulu- ja tantsupidudel on tantsitud Pakri, Vormsi, Ruhnu ja Noarootsi tantse.

Tantsupärimus tänapäeval

Okupatsiooniaastatel hoiti tantsutraditsiooni alles Rootsi kodukandiühingute poolt ja Eesti taasiseseisvudes võeti tantsupärand kasutusele uuesti siinpool Läänemerd. Rahvatantsurühmade repertuaaris on mitmeid pärimustantse. Aastal 2022 aastal oli Meeste tantsupeo kavas koolirühmade esituses Pakri tants.