Estlandssvenskarnas dialekttraditioner

Den estlandssvenska dialektens arkaism och egenart
Ett intressant faktum: diftonger som härstammar från det gamla skandinaviska språket har bevarats i estlandssvenska dialekter