En bit av Skandinavien i Estland

Det unika estlandssvenska områdets födelse

Kustsvenskar (estlandssvenskar) har bott i Estlands kustområden och på de större öarna sedan 1200-talet, kanske ännu tidigare. Den mest omfattande svenska kustbebyggelsen var på 1400- och 1500-talen. I mitten av 1600-talet bodde cirka 10 000 svenskar i Estland, vilket utgjorde 2–3 % av den estniska befolkningen vid den tiden. I början av 1940-talet fanns 9 000 estlandssvenskar, varav cirka 8 000 flyttade till Sverige i flyktingbåtar och med organiserade transporter under andra världskrigets sista år.

På 1900-talet bodde majoriteten av svenskarna på öarna Runö, Ormsö, Odensholm, Stora och Lilla Rågö samt i Nuckö och Rickuls socknar på Estlands fastland, och utgjorde majoriteten av befolkningen i dessa områden. Ett stort antal estlandssvenskar bodde i Tallinn och Hapsal. Dessutom som blandad bebyggelse på Nargö, i Vippall, Korkis, Neva, Dagö, Ösel och på andra håll.

Vem är estlandssvensk?

Exakt när svenskarna bosatte sig vid Estlands kust är inte helt klart. Estlandssvenskar nämndes för första gången i stadslagen i Haapsalu 1294. Den senaste teorin säger dock att svenskar kunde ha flyttat från Öland, Sveriges näst största ö, till Ormsö redan i början av 1200-talet.

Estlandssvenskarna var enkla fiskare, boskapsskötare och bönder, så som den steniga marken tillät att odla på åkrarna. Det fältet producerade, såldes på marknaderna i Stockholm, Åbo och Helsingfors. Runöborna var också kända som säljägare. Bland estlandssvenskarna fanns sjöfolk och skeppsbyggare, och segelskeppet Hoppet, som byggdes i Rickul i byn Spithamn, är också  det äldsta bevarade segelfartyget byggt i Estland, hon seglar fortfarande i estniska vatten.

Estlandssvenska områden genom historien

Historiskt sett var Nuckö en halvö i Läänemaa. Under 1800-talet växte ön samman med fastlandet.

Odensholm är en ö vid mynningen till Finska viken på Läänemaas nordvästra kust i Lääne-Nigula kommun.

Rågöarna består av två öar, Stora Rågö (11,6 kvm) och Lilla Rågö (12,9 kvm).

Nargö är en ö på Estlands norra kust, som skiljer Tallinnbukten från resten av Finska viken.

Runö är en ö som ligger i Rigabukten. Den tillhör Saare län och bildar en egen kommun.

Byn Vippal nämndes för första gången 1402. (Wichterpalo). Kusten här var bebodd av svenskar fram till 1944. Byn Korkis grundades av svenskarna. På 1500-talet var den under kontroll av Padis kloster (1562, Korkis).

Ormsö är en 93 kvm stor ö i Östersjön, på Läänemaa territorium.

Eesti-kaart-.jpg
Vormsi saar
Ruhnu saar
Naissaar
Osmussaar
Noarootsi
Pakri saared
Vihterpalu-Kurkse

Interaktiv karta över estlandssvenska områden