Rannarootsi

Killuke Skandinaaviat Eestis

Rannarootslased (eestirootslased) on elanud Eesti rannikualadel ja suurematel saartel juba alates 13. sajandist, võib-olla veelgi varasemast ajast. Kõige ulatuslikum oli rannarootsi asustus 15. ja 16. sajandil. 17. sajandi keskel elas Eestis rootslasi umbes 10 000, mis moodustas tollasest Eesti elanikkonnast 2–3%. 1940. aastate alguseks oli eestirootslasi 9000. Neist ligikaudu 8000 siirdus Teise maailmasõja lõpuaastatel põgenikepaatides ning organiseeritud transpordi abil Rootsi.

20. sajandil elas valdav osa rootslastest Ruhnus, Vormsil, Osmussaarel, Suur- ja Väike-Pakri saartel ning Eesti mandriosas Noarootsi ja Riguldi valdades, moodustades neis piirkondades elanikkonna enamuse. Arvukalt eestirootslasi elas Tallinnas ja Haapsalus. Lisaks segaasustusena Naissaarel, Vihterpalus, Kurkses, Nõval, Hiiumaal, Saaremaal ja mujal.

Aibolandi tooted

Trükiseid, käsitöötooteid jmt on müügil Rannarootsi Muuseumis (Sadama 32, Haapsalu), Tallinna Rootsi-Mihkli kirikus (Rüütli 9, Tallinn) ja teistes ajalooliste asualade pärandit koondavates keskusest nagu Vormsi Talumuuseum (Sviby küla Vormsil), Ruhnu Muuseum (Ruhnu küla, Ruhnul) jt.

Põnevad paigad

Kohalik toit